АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

26.апр.2024 10:42

1. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68850.522.5580 с площ 604 кв. м, намиращ се в кв. Индустриален, гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора;

2. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68850.522.5581 с площ 615 кв. м, намиращ се в кв. Индустриален, гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора;

3. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.129, с площ 2 504 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.