Новини

Конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна
12.апр.2022 10:30
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.
АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ
11.апр.2022 14:55
АППК обявява електронен търг за имот находящ се на ул. „Граф Игнатиев“ № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна:
АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
11.апр.2022 14:53
АППК обявява електронни търгове за два имота находящи се в Промишлена зона “Север”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, както следва:
АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
11.мар.2022 10:21
АППК обявява електронни търгове за два имоти находящи се в гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград, както следва:
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ
14.фев.2022 10:01
Във връзка с предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
НАСОКИ НА ОИСР
02.фев.2022 15:14
Насоките на ОИСР за борба с корупцията и почтеност в държавните предприятия, преведени на български език с любезното съдействие на ОИСР, са достъпни на интернет страницата на АППК в раздел „Публични предприятия“ от главното меню.
ВАЖНО! ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
11.яну.2022 14:18
Поради технически проблеми с Електронната платформа за продажба на имоти, които биха довели до неравнопоставеност на кандидатите в търга, и на основание на чл.28, ал.1, т. 4, предл. второ от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, АППК прекрати с Решения № 3758-П/11.01.2022 г., № 3759-П/11.01.2022 г. и № 3760-П/11.01.2022 г. електронни търгове с номера 348, 349 и 350 на електронната платформа. Уведомяваме Ви, че цитираните по-горе електронни търгове ще бъдат обявени на Електронната платформа за продажба на имоти повторно и в кратки срокове, при същите условия.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ
15.ное.2021 09:19
Във връзка с предложение на министъра на земеделието, храните и горите е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
11.ное.2021 09:47
Във връзка с предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Надзорния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КИНТЕКС“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
03.ное.2021 10:14
Във връзка с предложение на изпълнителния директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Кинтекс“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.