Новини

Изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа на Комисията за номиниране
18.ное.2020 15:13
Изпълнителният съвет на АППК прие изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа на Комисията за номиниране и за провеждане на конкурсни процедури.
Указания при публикуване на Обяви/Решения на публични предприятия
15.окт.2020 17:14
Изисквания, приложими  при публикуване на обява/решение на публично предприятие по реда на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 и ал. 3
Предоставяне на отчетна информация от публичните предприятия
09.юли.2020 12:42
Съгласно § 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) до въвеждането на електронно-информационна система отчетната информация по чл. 61 се предоставя по електронна поща на Агенцията за публичните предприятия и контрол за публикуване на интернет страницата й