КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. БЛАГОЕВГРАД