КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. БЛАГОЕВГРАД

02.ное.2023 10:40

Във връзка с предложение на министъра на земеделието и храните е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на „Югозападно държавно предприятие “, гр. Благоевград. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.