Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД, гр. София
15.сеп.2022 10:07
Във връзка с предложение на министъра на здравеопазването е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
Политика за участието на държавата в публичните предприятия
31.авг.2022 16:21
Представяме проекта на Политика за участието на държавата в публичните предприятия заедно с проекта на Решение на Министерския съвет, с което се одобрява Политиката, разработена от Агенцията за публичните предприятия и контрол в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия въз основа на представените от тях становища на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и при съобразяване на нормативните изисквания.
АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОНEН ТЪРГ
18.юли.2022 15:58
АППК обявява електронeн търг за недвижим имот - частна държавна собственост:
Министерският съвет прие изменения и допълнения в Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост
14.юли.2022 10:39
Измененията и допълненията в Наредбата за електронната платформа предстои да бъдат публикувани на 15.07.2022 г. в брой 55 на Държавен вестник.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ
01.юни.2022 09:41
Във връзка с предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОНEН ТЪРГ
31.май.2022 10:23
АППК обявява електронen търг за самостоятелен обект в сграда:
АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
29.апр.2022 11:30
АППК обявява електронни търгове за два имота, както следва:
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти
15.апр.2022 14:38
Агенцията за публичните предприятия и контрол подготви Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти
Конкурс за номиниране на независим член на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София
12.апр.2022 10:33
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.
Конкурс за номиниране на независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София
12.апр.2022 10:32
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.