КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, гр. София