КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

02.ное.2023 11:00

Във връзка с предложение на министъра на отбраната е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.