Новини

Изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа на Комисията за номиниране
18.ное.2020 15:13
Изпълнителният съвет на АППК прие изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа на Комисията за номиниране и за провеждане на конкурсни процедури.
Предоставяне на отчетна информация от публичните предприятия
09.юли.2020 12:42
Съгласно § 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) до въвеждането на електронно-информационна система отчетната информация по чл. 61 се предоставя по електронна поща на Агенцията за публичните предприятия и контрол за публикуване на интернет страницата й