Налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи

23.апр.2021 11:27

Във връзка с Решение на Четиридесет и петото Народно събрание на Република България за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22 април 2021 година, Агенцията за публичните предприятия и контрол спира извършването на приватизационни процедури за срока на мораториума.
Комисията за номиниране спира провеждането на конкурсни процедури за номиниране на независими членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия за срока на мораториума.