Конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София