АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

12.дек.2023 16:52

1. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Хасково, представляващ: УПИ VI-219 с площ 6447,57 кв. м в кв. 158, Промишлена зона Изток, гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково

2. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: поземлен имот с идентификатор 40909.121.110, с площ 25 558 кв. м, намиращ се на бул. „България“ № 105, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, заедно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 40909.121.110.1, със застроена площ 1630 кв. м, сграда с идентификатор 40909.121.110.3, със застроена площ 755 кв. м, сграда с идентификатор 40909.121.110.4 със застроена площ 554 кв. м, сграда с идентификатор 40909.121.110.7, със застроена площ 63 кв. м и сграда с идентификатор 40909.121.110.9, със застроена площ 794 кв. м

3. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68850.233.485 с площ 3901 кв. м, намиращ се в гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора

4. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68850.522.5580 с площ 604 кв. м, намиращ се в кв. Индустриален, гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора

5. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68850.522.5581 с площ 615 кв. м, намиращ се в кв. Индустриален, гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора