АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

29.апр.2022 11:30

1. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, намиращ се на ул. „Безмерско шосе“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол;

2. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.516.73, с площ 1397 кв. м, намиращ се на ул. „Ямболен“,  гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол.