АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОНEН ТЪРГ

31.май.2022 10:23

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.322.1.8 със застроена площ 110 кв. м, ведно с припадащите се 1/3 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж, намиращ се на ул. „Антим I” № 10, ет. 1, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас.