Архив покани номиниране

Покана за номиниране на членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София

28.окт.2020 11:28
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София

Покана за номиниране на членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

28.окт.2020 11:22
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

Покана за номиниране на членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, гр. София

28.окт.2020 11:18
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, гр. София

Покана за номиниране на член на Управителния съвет на ДП „Ръководство на въздушното движение“, гр. София

28.окт.2020 11:13
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на ДП „Ръководство на въздушното движение“, гр. София

Покана за номиниране на член на Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София

28.окт.2020 11:08
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София

Покана за номиниране на членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна

28.окт.2020 11:00
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна

Покана за номиниране на член на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София

28.окт.2020 10:43
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София

Покана за номиниране на членове на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София

28.окт.2020 10:18
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София