Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол

30.сеп.2020 10:08

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващи:

  1. Поземлен имот с идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, намиращ се на ул. „Безмерско шосе“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

и

  1. 2. Поземлен имот с идентификатор 87374.516.73 с площ от 1 397 кв. м, намиращ се на ул. „Ямболен“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

Оповестяване на публикацията на 30.09.2020 г.