КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, ГР. СОФИЯ

05.апр.2024 09:42

Във връзка с предложение на министъра на енергетиката е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.