АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

01.сеп.2023 17:04

1. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.838 с площ 918 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

2. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.839 с площ 840 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

3. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.840 с площ 1 020 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

4. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Сливен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72165.505.1841 с площ от 15 559 кв. м, намиращ се в гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен

5. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: поземлен имот с идентификатор 48996.57.9 с площ 2 531 кв. м, намиращ се в гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали