Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия

11.апр.2023 14:54

 Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия е публикуван в Портала за обществени консултации на адрес:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7553

Проектът на Постановление на Министерския съвет се приема на основание чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, съгласно който редът, начинът и конкретните критерии за оценка изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия се определят от методика на Министерския съвет.