КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД, ГР. СОФИЯ