Политика за участието на държавата в публичните предприятия

31.авг.2022 16:21

Представяме проекта на Политика за участието на държавата в публичните предприятия заедно с проекта на Решение на Министерския съвет, с което се одобрява Политиката, разработена от Агенцията за публичните предприятия и контрол в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия въз основа на представените от тях становища на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и при съобразяване на нормативните изисквания.

Проектът на Политика за участието на държавата в публичните предприятия е оповестен на Портала за обществени консултации на адрес: www.strategy.bg 

 Дата на откриване/приключване на обществените консултации:

- откриване - 31.08.2022 г.

- приключване – 15.09.2022 г.