Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
09.май.2024 11:02
Във връзка с предложение на "Български енергиен холдинг" ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
26.апр.2024 10:42
АППК обяви 3 електронни търгове, както следва:
АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
19.апр.2024 11:43
АППК обяви 2 електронни търгове, както следва:
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, ГР. СОФИЯ
05.апр.2024 09:42
Във връзка с предложение на министъра на енергетиката е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН
18.мар.2024 09:45
Във връзка с предложение на министъра на здравеопазването е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение "д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, ГР. ВАРНА
25.яну.2024 10:01
Във връзка с предложение на ректора на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ГР. СОФИЯ
02.яну.2024 10:54
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
02.яну.2024 10:45
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС
19.дек.2023 13:12
Във връзка с предложение на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.