"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА