"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА