„Югоизточно държавно предприятие “, гр. Сливен/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА