„Югозападно държавно предприятие “, гр. Благоевград/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА