Имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Кюстендил

10.юли.2020 15:19
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Кюстендил, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Пловдив

10.юли.2020 15:16
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Пловдив, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Русе

10.юли.2020 15:14
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Русе, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Смолян

10.юли.2020 15:10
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Смолян, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Търговище

10.юли.2020 14:59
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на област Търговище, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Хасково

10.юли.2020 14:58
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на област Хасково, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Шумен

10.юли.2020 14:57
С П И С Ъ К на имоти - държавна собственост под управлявани от Областен управител на област Шумен с данъчна оценка над 10 000 лв.