Публични продажби по изпълнителни дела

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТ В ГР. ПРОВАДИЯ - ИЗП.Д. № 50/2015 Г.

06.яну.2021 14:36
Публична продан на недвижим имот, собственост на "ПРОТЕКС" ООД, находящ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТИ В ГР. ВИДИН - ИЗП.Д. № 396/2014 г.

29.дек.2020 14:43
Публична продан на недвижими имоти, собственост на "Вида Агрохим - 98" АД, находящи се в гр. Видин

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТИ В ГР. НИКОПОЛ - ИЗП.Д. № 308/2013 г.

29.дек.2020 11:40
Публична продан на недвижими имоти, собственост на "Батерия" АД, находящи се в гр. Никопол, община Никопол, област Плевен

Обявление за публична продан на имоти в гр. Перник - изп.д. № 1531/2015 г.

29.дек.2020 11:17
Публична продан на недвижими имоти, находящи се в гр. Перник