Финансови отчети на публичните предприятия за 2019г. и 2020 г.