Покана за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна