Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

08.юли.2021 11:36
Във връзка с предложение на министъра на младежта и спорта е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

07.юли.2021 10:36
Във връзка с предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

Конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София

24.юни.2021 14:05
Във връзка с предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.

Налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи

23.апр.2021 11:27
Във връзка с Решение на Четиридесет и петото Народно събрание на Република България за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22 април 2021 година, Агенцията за публичните предприятия и контрол спира извършването на приватизационни процедури за срока на мораториума. Комисията за номиниране спира провеждането на конкурсни процедури за номиниране на независими членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия за срока на мораториума.