Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

27.окт.2022 13:28
Агенцията за публичните предприятия и контрол подготви Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 г., обн., ДВ, бр. 40/2020 г., изм., ДВ, бр. 89/2021 г.

Министерският съвет прие Политиката за участие на държавата в публичните предприятия

17.окт.2022 16:42
С Решение № 776 от 12.10.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Политиката за участие на държавата в публичните предприятия.

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ГР. СОФИЯ

11.окт.2022 10:46
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МОНТАЖИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

06.окт.2022 10:00
Във връзка с предложение на изпълнителния директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Монтажи“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.