Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД

28.ное.2022 09:44
Във връзка с предложение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на "Мини Марица - изток" ЕАД. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

АППК обяви електронни търгове

25.ное.2022 14:30
АППК обяви 8 електронни търгове, както следва:

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

25.ное.2022 09:26
Във връзка с предложение на министъра на земеделието е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Северноцентрално държавно предприятие “, гр. Габрово

25.ное.2022 09:21
Във връзка с предложение на министъра на земеделието е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на „Северноцентрално държавно предприятие “, гр. Габрово. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.