ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ И НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ГР. СОФИЯ

21.май.2024 12:16

Във връзка с конкурсните процедури за номиниране на независими членове на органите за управление и контрол на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София и на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София Ви уведомяваме, че министърът на транспорта и съобщенията, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в публичните предприятия, прекратява конкурсните процедури.