КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, ГР. ВАРНА

25.яну.2024 10:01

Във връзка с предложение на ректора на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.