КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, ГР. ВАРНА