КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Югоизточно държавно предприятие “, гр. Сливен