АППК обяви електронни търгове

14.ное.2022 10:00

1. Магазин за хранителни стоки с идентификатор 03366.602.300.3.13 на ул. „България“ 59, бл. 1б/75, вх. Б, В, ет. 1, гр. Белене, обособенa част от имуществото на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София;

2. Складово помещение с идентификатор 03366.602.1462.2.11 (стар идентификатор 03366.602.180.2.11) във вх. Б, разположено на ет. 1 в бл. 3/42, на ул. "Малчика“ № 18, гр. Белене, обособенa част от имуществото на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София;

3. Складово помещение с идентификатор 03366.602.1462.3.11 (стар идентификатор 03366.602.180.3.11) във вх. В, разположено на ет. 1 в бл. 3/42, на ул. "Малчика“ № 18, гр. Белене, обособенa част от имуществото на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София;

4. Поземлен имот с идентификатор 03229.44.173  с площ 13 334 кв. м  заедно с  построените в него 14 сгради, намиращ се в с. Безмер, местност Под гарата, община „Тунджа“, област Ямбол, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София;

5. Моторен ферибот „Героите на Одеса“ (ро-ро железопътен ферибот), вписан в Регистъра на корабите в пристанище Варна, с регистров № 256, том ІV, стр. 109;

6. Поземлен имот с идентификатор 62517.502.109, с площ 8018 кв. м, намиращ се в с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, заедно с построените в имота сграда с идентификатор 62517.502.109.1, със застроена площ 1116 кв. м, сграда с идентификатор 62517.502.109.2, със застроена площ 1188 кв. м и сграда с идентификатор 62517.502.109.3, със застроена площ 16 кв. м, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София.

7. Поземлен имот с идентификатор 48550.2.102, с площ 16 736 кв. м, заедно с построените в него сгради 5 сгради, намиращ се в с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София