КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Държавна Консолидационна Компания" ЕАД, гр. София