Новини

Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2022 г.
11.юли.2024 13:41
Във връзка с изготвения и публикуван Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2022 г. информираме, че в Приложение 2 е допусната техническа грешка.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН
06.юни.2024 10:09
Във връзка с предложение на министъра на здравеопазването е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение "д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ И НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ГР. СОФИЯ
21.май.2024 12:16
Във връзка с конкурсните процедури за номиниране на независими членове на органите за управление и контрол на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София и на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София Ви уведомяваме, че министърът на транспорта и съобщенията, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в публичните предприятия, прекратява конкурсните процедури.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ
15.май.2024 10:14
Във връзка с предложение на министъра на здравеопазването е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София
15.май.2024 10:02
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ГР. СОФИЯ
15.май.2024 09:57
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
15.май.2024 09:48
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ
10.май.2024 10:05
Във връзка с предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД, ГР. СОФИЯ
09.май.2024 11:27
Във връзка с предложение на министъра на здравеопазването е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на "Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.