Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
17.мар.2023 09:38
Във връзка с предложение на министъра на здравеопазването е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
06.мар.2023 10:03
Във връзка с предложение на министъра на културата е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата - Конгресен център София” ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
24.фев.2023 10:10
Във връзка с предложение на министъра на енергетиката е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
14.фев.2023 11:07
АППК обяви 4 електронни търгове, както следва:
АППК обяви електронни търгове
06.фев.2023 09:56
АППК обяви 6 електронни търгове, както следва:
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София
19.дек.2022 09:22
Във връзка с предложение на министъра на здравеопазването е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
14.дек.2022 10:07
Във връзка с предложение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
14.дек.2022 10:00
Във връзка с предложение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
06.дек.2022 10:18
АППК обяви 8 електронни търгове, както следва:
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД
06.дек.2022 09:58
Във връзка с обявената конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на "Мини Марица - изток" ЕАД Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документи за участие в конкурса се удължава до 17.30 часа на 15.12.2022 г.