ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТИ В ГР. ЛОВЕЧ - ИЗП.Д. № 474 ОТ 2015 Г.