ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТ В ГР. СОФИЯ - ИЗП.Д. № 1453/2015 Г.