ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТИ В ГР. САМОКОВ - ИЗП.Д. № 543/2015Г.