ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТ В ГР. ВРАЦА - ИЗП.Д. № 648/2016 Г.