ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТ В С. ВЪРБОВО, ОБЛ. ХАСКОВО - ИЗП.Д. № 369/2015 Г.