ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТИ В ГР. ЧИРПАН, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА - ИЗП. Д. № 52/2022 Г.