ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТИ В С. КРЪСТЕЦ, ОБЛ. ГАБРОВО- ИЗП.Д. № 45/2010 Г.