ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТ В ГР. ИСПЕРИХ - ИЗП.Д. № 634/2015 Г.