Екип

Главен секретар
А. Василев

+ 359 2 9701 671

Директор на дирекция "Административна"
М. Дончева

+ 359 2 9701 666

Директор на дирекция "Правна"
Г. Славкова

+ 359 2 9701 615

Началник отдел "Процесуално представителство"
В. Софрониева

+ 359 29701 624

Началник отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките"
Г. Михайлова

+35929701697

Директор на дирекция "Финансова"
И. Сярова

Директор на дирекция "Контрол"
Д. Илиев

+ 359 2 9701 606

Директор на дирекция "Публични предприятия"
А. Атанасова

+ 359 2 97 01 613